โพสท์เกี่ยวกับ “UX”

  1. ออกแบบให้ผู้ใช้ บริษัทได้ประโยชน์
  2. UX Design คือการออกแบบให้มีประโยชน์ ใช้ง่าย และสวยงาม

ดูหัวข้ออื่นๆ