Robot is fighting a monster. The robot is the combination of utility, usability, and aesthetic

UX Design คือการออกแบบให้มีประโยชน์ ใช้ง่าย และสวยงาม

UX Design คือการออกแบบสิ่งที่คนใช้แล้วรู้สึกดี โดยสิ่งนั้นจะต้อง (1)มีประโยชน์ (2)ใช้ง่าย (3)สวยงาม ตามลำดับ

เช่น เมือง​ X มีสัตว์ประหลาดมาบุก ชาวบ้านโดนทำร้าย บ้านเมืองเสียหาย เจ้าเมืองก็เลยอยากที่จะกำจัดสัตว์ประหลาดนี้

เราก็เลยจะสร้างหุ่นยนต์ที่มี

  • หมัดพลังจี๊ด ที่สัตว์ประหลาดแพ้ทาง (มีประโยชน์ - Utility)
  • คันบังคับ แบบโยกง่ายๆเหมือนเล่นเกมกด (ใช้ง่าย - Usable)
  • มีลายสีแดง เท่ๆเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ (สวยงาม - Aesthetic)

เน้นว่าความสำคัญมันควรจะเรียง มีประโยชน์ > ใช้ง่าย > สวยงาม

คือถ้าสร้างหุ่นยนต์ที่มีหมัดพลังจี๊ด แต่วิธีการบังคับยาก และสไตล์เห่ยมาก คนก็ยังต้องการอยู่เพราะมันปราบสัตว์ประหลาดได้

แต่ถ้าหุ่นยนต์ไร้พลัง แม้บังคับง่ายมาก และสไตล์คูลมาก คนก็คงไม่ต้องการเพราะมันปราบสัตว์ประหลาดไม่ได้

เน้นอีกทีว่า ความสำคัญมันควรจะเรียง มีประโยชน์ > ใช้ง่าย > สวยงาม