เอนิเมชั่นสั้นๆ Live like an animal

เอนิเมชั่นสั้นๆ Live like an animal 2017-10-30T08:52:29+00:00

Project Description

เอนิเมชั่นสไตล์ 8 bit สั้นๆเกี่ยวกับหมาที่ทำงานในร้านอาหารที่นิวยอร์ค ซึ่งทำคนเดียวตั้งแต่คิด concept ออกแบบ วาด animate ยกเว้นเพลงประกอบที่ซื้อมา ใช้โปรแกรม Photoshop ในการวาด และ Flash ในการ animate