Title ขบวนการห้าสี FIBER SQUADS

Title ขบวนการห้าสี FIBER SQUADS 2017-10-30T08:53:20+00:00

Project Description

Title sequence ของ Fiber Squads ขบวนการห้าสีที่อยากจะให้เด็กๆหันมากินผักผลไม้ ที่ทำคนเดียวตั้งแต่คิด concept ออกแบบ วาด animate ยกเว้นเพลงประกอบที่ซื้อมา ใช้โปรแกรม Illustrator ในการวาด และ After Effects ในการ animate